English summary

a

meer weten of persoonlijk advies?

BTW en bloemenconvenant

Voor bloemisten is een nieuw convenant gesloten over hoe zij moeten omgaan met de BTW. Het vorige convenant met de Belastingdienst was in de praktijk moeilijk toepasbaar en moeilijk te controleren. De nieuwe afspraken zijn een vereenvoudiging van de huidige afspraken. De vereenvoudigingen zitten met name in de administratie en in de controle.

Het model wordt verzonden in PDF
aantal pagina's: 
4
prijs: 
€ 0.00 excl. BTW