English summary

a

meer weten of persoonlijk advies?

pro forma standaard bezwaarschrift horeca en BTW

Het verstrekken van spijzen en dranken is belast met 6% BTW. Een uitzondering geldt voor alcoholische dranken, daarover is 21% BTW verschuldigd. Voor de restaurants die werken met all-in prijzen/ arrangementenen die over de daarin begrepen omzet voor alcoholische dranken 21% BTW afdragen kan mogelijk een voordeel worden behaald. Met dit bezwaarschrift kunt u bezwaar aantekenen tegen de voldoening van BTW op de BTW-aangifte in verband met debetaling van BTW voor horecaverstrekkingen. U moet altijd binnen 6 weken na het indienen van de BTW-aangifte bezwaar maken.  

Het model wordt in Microsoft Word verzonden
aantal pagina's: 
2
prijs: 
€ 40.00 excl. BTW