English summary

a

meer weten of persoonlijk advies?

rekenmodel KOR en toelichting

Indien het saldo van de te betalen BTW kleiner is dan 1.883 kan de kleineondernemersregeling toegepast worden, indien de onderneming wordt gedreven voor rekening van natuurlijke personen. Bij de berekening van de vermindering moet onder andere wel nog rekening worden gehouden met situaties waarin de heffing van BTW is verlegd, intracommunautaire verwervingen zijn verricht of sprake is van een optie belaste verhuur van onroerende zaken. Om de vermindering op grond van de kleineondernemersregeling juist te berekenen, hebben wij dit rekenmodel opgesteld.

aantal pagina's rekenmodel: 1
aantal pagina's toelichting: 2

De toelichting wordt in PDFverzonden

Het model wordt in Microsoft Word verzonden
prijs: 
€ 150.00 excl. BTW