English summary

a

meer weten of persoonlijk advies?

disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door van vilsteren BTW advies bv met zorg samengesteld maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Van vilsteren BTW advies bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie. Verwijzingen naar sites die niet door van vilsteren BTW advies worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel van vilsteren BTW advies bv uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan van vilsteren BTW advies bv niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van van vilsteren BTW advies bv.