English summary

a

meer weten of persoonlijk advies?

fiscale vertegenwoordiging

fiscale vertegenwoordiging in Nederland

Buitenlandse ondernemers die in Nederland ondernemen of hun afzetgebied hebben, krijgen te maken met de Nederlandse BTW-wetgeving. Als een ondernemer niet in Nederland woont, gevestigd is of een vaste inrichting heeft in Nederland, kan hij een Nederlandse fiscaal vertegenwoordiger aanstellen om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die de Nederlandse BTW wetgeving met zich meebrengt.  Het aanstellen van een fiscale vertegenwoordiger is verplicht voor buitenlandse ondernemers in de volgende gevallen:

 • Bij invoer van goederen met gebruik van de verleggingsregeling.
 • Bij transacties met accijnsgoederen in een accijnsgoederenplaats.
 • Indien goederen in een BTW-entrepot opgeslagen worden.
 • Bij afstandsverkopen in Nederland door een niet EU bedrijf.
dienstverlening fiscale vertegenwoordiging
 • BTW aangiften;
 • Administreren en aangeven van intracommunautaire leveringen naar andere EU landen (ICP opgaaf);
 • Intrastat opgaven;
 • Advies op het gebied van BTW en douane;
 • Contacten Belastingdienst / Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • Registratie fiscaal vertegenwoordiging;
 • Aanvragen vergunningen.
voordelen van fiscale vertegenwoordiging

Het voordeel van een fiscaal vertegenwoordiger is dat de buitenlandse ondernemer:

 • Geen invoer BTW hoeft te betalen bij de douane door middel van een Artikel 23 vergunning.
 • 0% BTW kan berekenen voor handel in een BTW-entrepot voor leveringen als mineralien/oliën.
 • 0% BTW kan berekenen via een accijnsgoederen plaats.
bankgarantie

De Belastingdienst eist een bankgarantie wanneer een buitenlandse ondernemer een fiscale vertegenwoordiger aanstelt. Een bankgarantie is een contract waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien hij daarop aanspraak maakt. De Belastingdienst heeft het bedrag van de bankgarantie gekoppeld aan een minimum- en een maximumbedrag. Buitelandse ondernemers die handelen in bulkgoederen, halffabricaten en productiemiddelen moeten een bankgarantie stellen tussen € 5.000 en € 100.000. Ondernemers die handelen in consumptiegoederen moeten een bankgarantie stellen tussen € 5.000 en € 500.000.

Om in Nederland te mogen optreden als fiscaal vertegenwoordiger moet een vergunning aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Er zijn twee soorten vergunningen:

 • Een algemene vergunning. Hierbij wordt er opgetreden namens de buitenlandse ondernemer voor alle leveringen en diensten waarvoor BTW verschuldigd is, voor intracommunautaire verwervingen en voor invoer.
 • Een beperkte vergunning. Hierbij kan er namens de buitenlandse ondernemer opgetreden worden voor de ingevoerde goederen (import) en de daaropvolgende levering van die goederen.

Wij hebben een algemene vergunning.

Popup vault

Nieuwsbrief
2022-05-17
2030-05-31

de laatste BTW-nieuwtjes in uw inbox?

wij sturen regelmatig een nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen op het gebied van BTW 

schrijf u in »

2500
1
2279