English summary

a

meer weten of persoonlijk advies?

BTW bij samenwerkingsverbanden (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap)

Samenwerkingsvormen zoals maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen nemen een bijzondere plaats in binnen de BTW-wetgeving. In dit memo gaan wij in op de BTW-aspecten van deze samenwerkingsverbanden. In het memo wordt onder andere maatschap en zijn maten, onroerende en roerende zaken, aftrek van voorbelasting, kleine ondernemersregeling behandeld. Het een en ander wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden.

Het memo wordt verzonden in PDF
aantal pagina's: 
47
prijs: 
€ 150,- excl. BTW